CELE

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności :


  1. ochrona interesów zawodników uprawiających hokej na lodzie i dbanie o jak najlepszy wizerunek i pozycję członków wobec federacji sportowych i klubów sportowych, a także innych organizacji zarządzających rozrywkami w hokeju na lodzie,
  2. szkolenia zawodników co do ich praw i obowiązków wynikających z regulacji federacji sportowych, klubów sportowych a także innych organizacji zarządzających rozrywkami w hokeju na lodzie,
  3. szkolenia zawodników z zakresu podstawowych zagadnień prawa powszechnie obowiązującego i prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. pozyskiwanie sponsorów przekazujących środki na realizację pozostałych celów statutowych,
  5. pomoc materialna i niematerialna członkom, w szczególności zmierzająca do:
  6. ułatwienia młodym zawodnikom startu w karierze,
  7. poprawy sytuacji zawodników pokrzywdzonych w wyniku niekorzystnych dla nich decyzji podjętych przez odpowiednie organy organizacji hokeja na lodzie w kraju i za granicą,
  8. aktywizacji zawodowej zawodników, w szczególności po zakończeniu przez nich sportowych karier. 
  9. popularyzacja zdrowego trybu życia, w tym poprzez uprawianie sportu, w szczególności zaś hokeja na lodzie,
  10. popularyzacja hokeja na lodzie jako dyscypliny sportu.